NOW PLAYING

SONG
ARTIST

event

event

.:: ผู้โชคดี ::.

1. วริศรา ศรีหมากสุก
2. ฐิตินันท์ ภู่กระฉัตร
3. วรินยุพา มีสานุ
4. นวพร จันนา
5. วริศรา มีสานุ
6. พัชรมัย วงศ์หอม
7. อัญชลี พิริยะพรหมพันธ์
8. ธิศวรรน บัวเฉียง
9. พิมพ์รักษ์ รายะเลข
10. Apichaya pleanbangchang

ผู้โชคดีจะได้รับบัตรของรางวัล ท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ (รอบการแสดงโปรดตรวจสอบเมื่อมาแจ้งรับบัตรของรางวัลอีกครั้ง)

โดยสามารถรับบัตรของรางวัลได้ในวันที่ 25 เมษายน นี้ ระหว่างเวลา 10.30 - 12.00 และ 13.00 - 17.30 น.
ณ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ชั้น 23 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4
ดูรายละเอียดการเดินทางได้ที่ https://www.becteroradio.com/contact