NOW PLAYING

SONG
ARTIST

event

event

.:: ผู้โชคดี ::.

1. ณัฐนะรี โหระพงค์
2. ณัฐพร แสงสว่าง
3. สุนิตา สิงยะเมือง
4. นัฐพร อินทนา
5. ศิริประภา ทับทิมเทศ
6. ธารทิพย์ งามเยี่ยม

สำหรับผู้โชคดีทั้ง 6 ท่าน จะมีการจับฉลากลุ้นบัตรแบบคอมโบ 1 รางวัลอีกครั้ง
ในวันพฤหัสที่ 27 กันยายน 2561 ทาง Facebook Live: TofuPopRadio