Talk to DJ
listen live

NEXT SONG
PREV SONG

ภาพวาดของ MINO ถูกจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะ ณ กรุงลอนดออน ประเทศ อังกฤษ

Oct 20, 2020 | ดู 505 ครั้ง

เป็นศิลปินความสามารถรอบด้านจริงๆ สำหรับ 'MINO' ที่นอกจากงานเพลงแล้ว เขายังมีความสามารถทางด้านการวาดภาพที่โดดเด่นอีกด้วย และล่าสุดภาพวาดของเขายังถูกจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะ ณ กรุงลอนดอน ประทเศอังกฤษ

 

 

ภาพวาดของ MINO เป็นหนึ่งในงานศิลป์ของศิลปินเกาหลีที่จัดแสดงในนิทรรศการ KOREAN EYE 2020 : CREATIVITY AND DAYDREAM ซึ่งจัดที่ Saatchi Gallery ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และศิลปินหนุ่มก็ได้แสดงความภูมิใจในการเข้าร่วมนิทรรศการศิลป์ครั้งนี้ด้วยการโพสต์ภาพการติดตั้งผลงานของเขาในนิทรรราการดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วย

 

 

KOREAN EYE 2020 : CREATIVITY AND DAYDREAM ได้จัดแสดงผลงานศิลปะโดยศิลปินเกาหลีใต้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ภาพเขียน งานปั้น ภาพถ่าย และอีกมากมาย โดยนิทรรศการดังกล่าวได้เริ่มเปิดแสดงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 25 ตุลาคม 2020

ที่มา Money Today

แปลและเรียบเรียง DJ Actkie

 

 


:: Other hot newsApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม